DANH MỤC CHÍNH
 
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
 


Khám sức khỏe CNV hằng năm

Những hình ảnh về hoạt động khám chữa răng cho nhân viên công ty 
 

Những Hoạt động khác

 Lễ kỷ niệm 30 năm thương hiệu Cẩm Nguyên  (24/08/2009)