DANH MỤC CHÍNH
 
ỐNG THÉP TRÒN

Không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại với:
- Dây chuyền sản xuất thép ống.
- Dây chuyền sản xuất xà gồ.
- Máy pha băng xẻ cuộn từ 0.5mm đến 12mm, trọng lượng cuộn 30 tấn.
- Máy cắt tấm dày từ 3mm đến 16mm.
- Máy chấn thủy lực 60 tấn.
- Cầu trục từ 05 tấn đến 30 tấn.
- Bàn cân xe 80 tấn và 100 tấn.
- Máy CNC chế tạo khuôn mẫu.
- Và nhiều máy móc thiết bị khác phục vụ cho sản xuất.

Kích thước (mm)

Chiều dài tiêu chuẩn (m) Độ dày (mm)
12.7 6 0.6 - 1.2
13.8 6 0.6 - 1.4
15.9 6 0.6 - 1.4
19.1 6 0.6 - 1.4
20.0 6 0.6 - 1.4
21.0 6 1.0 - 2.0
21.8 6 0.6 - 2.0
22.2 6 0.6 - 2.0
25.1 6 1.2 - 2.0
25.2 6 1.2 - 2.0
25.4 6 0.6 - 2.0
27.0 6 0.9 - 2.0
28.0 6 0.7 - 2.0
31.8 6 0.7 - 2.0
34.0 6 1.0 - 2.5
38.1 6 0.7 - 2.0
42.0 6 1.2 - 3.0
44.5 6 1.2 - 3.0
49.0 6 1.2 - 3.0
50.8 6 1.0 - 2.0
60.0 6 1.2 - 3.0
76.0 6 1.2 - 4.0
90.0 6 1.4 - 4.0
101.6 6 1.4 - 4.0
114.0 6 2.4 - 5.0