DANH MỤC CHÍNH
 
THÉP TẤM - THÉP LÁ

Với mối quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài với các đối tác trưc tiếp từ nước ngoài, Cẩm Nguyên đảm bảo cung cấp ổn định và đa dạng các loại thép tấm, thép lá chuyên dụng trên thị trường như:

- Thép tấm dày:
+ Chiều rộng: 750mm - 2000mm
+Chiều dài: 3000mm - 12000mm
+ Độ dày: 0.4mm - 16.0mm

- Thép lá:
+ Chiều rộng: 750mm - 2000mm
+ chiều dài: dày: 1000mm - 3000mm
+ Độ dày: 0.15 mm- 4.0mm