DANH MỤC CHÍNH
 
ỐNG THÉP OVAL

 

Kích thước (mm)

Chiều dài tiêu chuẩn (m) Độ dày (mm)
15 x 30
6 0.7 - 1.2
12 x 23.5
6 0.7 - 1.2
16 x 25.5 6 0.7 - 1.2