DANH MỤC CHÍNH
 
THÉP H - I

 

Chiều cao bụng dầm
<=1000 mm
Chiều rộng cánh dầm
<=400 mm
Độ dày bụng dầm <=16 mm
Độ dày cánh dầm <=20 mm
Chiều dài dầm
<=15000 mm
Góc nghiêng dầm
<=80
Tốc độ hàn
<=2000 mm/phút