DANH MỤC CHÍNH
 
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công trình


Công trình xây dựng xưởng sản xuất theo kết cấu hệ giàn không gian với hệ lưới tinh thể bằng thép ống, hệ thống cột chịu lực bằng U chấn, hệ thống dầm ngang bằng I hàn tự động vừa có tác dụng liên kết hệ khung cột
Chi tiết